Information for voksne

Mange unge venter spændt på at starte på kørekort, derfor er det vigtigt, at valget falder på den rette køreskole.
Der er mange forskellige tilbud på markedet, i disse tilbud er der store forskelle. For at forenkle sammenligningen, har man opfundet et begreb, som hedder “lovpakke”. Lovpakken er det obligatoriske antal lektioner (både teori og kørelektioner), som eleven skal have, for at gå op til en køreprøve. 
En lovpakke skal indeholde: 
– 29 teorilektioner
– 16 praktiske lektioner
– 4 lektioner på lukket øvelsesplads (manøvrebane)
– 4 lektioner på køreteknisk anlæg (også kaldet glatbane)
En lovpakke må gerne indeholde mere end ovenstående, men aldrig mindre. 

Der findes også andre begreber mht. pakker, f.eks. “startpakke”, som tit og ofte forveksles med lovpakken. 
Vær opmærksom på indeholdet af sådan en pakke, da det kan variere betydeligt. Oftest indeholder det kun manøvrebane og teori, og derfor bliver det brugt som en slags lokkemad, med den tilhørende lave pris. 
Vi anbefaler, at man starter på kørekortet,  når man har midlerne til en lovpakke og lidt mere. For selvom lovpakken indeholder mange ting, så er det ikke det hele. Her kan du læse alt om ekstraudgifterne.
Et langtrukket forløb resulterer i flere repetitions-lektioner og dermed en højere slutpris. 
Vær også opmærksom på, at lektionerne på vej, ifølge kørekortbekendtgørelsen skal foregå på forskellige tidspunkter.

Vi sætter disse 3 krav til vores kunder: 
– Tid
– Tillid
– Engagement

Til gengæld lover vi: 
– Seriøs og struktureret undervisning
– Ærlig og professionel kundepleje
– Små teorihold og bedste rammer for indlæring